Prislista

Undersökning inklusive 2 röntgenbilder hos tandläkare                            600 kr

        En extra röntgenbild                                                                                         50 kr

  

Röntgenundersökning, komplett för hela munnen                                      850 kr


 

Sjukdomsbehandling

Akut behandling                                                                                                      850 kr

 

Akut behandling, omfattande                                                                            1500 kr

 

 

Kirurgiska åtgärder

Tanduttagning, enkel                                                                                            1000 kr

 

Tanduttagning, komplicerad                                                                              1690 kr

 

 

Rotfyllningsåtgärder

Rensning och rotfyllning, en rotkanal                                                             3300 kr

 

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler                                                         3950 kr

 

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler                                                         4950 kr


Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler                                       5500 kr

 

 

Reparativa åtgärder

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand                                               595 kr

 

Fyllning av en yta på kind tand                                                                           760 kr

 

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand                                            940 kr

 

Fyllning av två ytor på kind tand                                                                         1115 kr

 

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand                            1120 kr

 

Fyllning av tre eller flera ytor på kind tand                                                      1490 kr

  

Klinikframställd Krona                                                                                          1690 kr

 

 

Protetiska åtgärder

Laboratorieframställd krona, en per käke                                                      5730 kr

 

Laboratorieframställd krona, fler i samma käke                                   4400 kr/st   

Hängande led                                                                                                     2195 kr/st

 

  

Profylax

Tandstensborttagning                                                                           10­­00 kr/session

 

 

Implantat

Kostnadsförslag för implantat lämnas vid undersökning

 

 

Tandblekning (Opalescence, Brilliant smile)                                          2800 kr

 

 

Skriftligt intyg samt kostnadsförslag till sociala myndigheter             350 kr


Utskrift av recept                                                                                              300 kr

 

Utebliven tid samt återbud/ombokning mindre än 24 tim                   500 kr

Prislista